Zostań członkiem honorowym!

Statut RKNT Invenio przewiduje możliwość nabycia członkostwa honorowego koła.

Aby zostać członkiem honorowym: Każdemu Członkowi Koła, przysługują następujące prawa:

§ 1. Członkowie mogą ustanawiać własne projekty pod patronatem Koła, za zgodą Zarządu
§ 2. Członkowie Koła mogą wychodzić z inicjatywami rozwojowymi Koła. Zarząd ma obowiązek ich wysłuchania, zastrzegając sobie prawo do ich odrzucenia lub zmodyfikowania
§ 3. Każdy członek ma możliwość uczestniczenia w ogólnodostępnym serwerze discord “RKNT Invenio”, który stanowi oficjalny środek komunikacji między Członkami
a Zarządem Koła. Uczestnictwo w serwerze, jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu
§ 4. Każdy Członek Koła ma zagwarantowaną możliwość zmiany swojego statusu na Członka Honorowego, zgodnie z procedurą opisaną w Art. 1. § 2. Rozdziału IV. >DOKUMENTY<
§ 5. Członkowie mogą pisemnie odwoływać się od decyzji wydanej przez Zarząd, która ściśle dotyczy działalności członków. Zarząd zobowiązuje się odpowiedzieć na nią w ciągu tygodnia.

Każdemu Członkowi Honorowemu, oprócz praw przysługujących wszystkim Członkom Koła, przysługują również następujące przywileje:

§ 1. Każdy Członek Honorowy ma możliwość uczestniczenia w comiesięcznym spotkaniu Zarządu Koła, poświęconym sprawom ogólnym Koła
§ 2. Każdy Członek Honorowy może brać udział w głosowaniach dotyczących spraw ogólnych Koła, organizowanych przez Zarząd
§ 3. Każdy Członek Honorowy ma dostęp do osobnego kanału dla Członków Honorowych na discordzie koła, z którego może się bezpośrednio kontaktować z innymi Członkami Honorowymi lub Członkami Zarządu RKNT
§ 4. Każdy Członek Honorowy dostaje kartę Członka Honorowego, ważną rok od daty wydania karty
§ 5. Każdy Członek Honorowy dostaje gadżety okolicznościowe koła, jeśli takie powstaną i będą udostępniane w normalnej sprzedaży dla innych Członków

SPONSORZY

PATRONI MEDIALNI

HOME
NOWOŚCI
O NAS
SPONSORZY
PROJEKTY
Zaprojektowane przez Piotra Fila i Dariusza Wróblewskiego RKNT Invenio